۷ مطلب با موضوع «تحلیل و پژوهش :: سبک زندگی» ثبت شده است

۰

سبک شادی (آستانه ی شادی)

سبک شادی (آستانه ی شادی)

سبک شادی (قسمت پنجم)

📈 آستانه ی شادی
🔻 در سبک قرآنی شادی، باید "آستانه ی شادی" پایین نگه داشته شود. یعنی به ادنی مناسبتی و کمترین محرکی شاد شود لذا وصف مومن ، #تبسم دائمی است(نهج البلاغه). قرآن میگوید یک نسیم خوش برای انسانی در این آستانه، فرح زاست(22/یونس).

۰

سبک شادی (مدار شادی)

سبک شادی (مدار شادی)
سبک شادی (قسمت چهارم)
💫 مدار شادی
🔻ممکن است شادی ای ارکان گذشته (فرآیند جمعی ومشارکتی، طرفش واقعی، تولید ومصرف شادی، درمتن زندگی) را داشته باشد اما "رسانا" نباشد ! مردم در جشن "من" شاد باشند ،جشن کس دیگر به من چه؟! "عروسی من" همه بیایند وشاد باشند ،عروسی دیگران بمباران شد چه کنم؟! اینها نمونه های "شادی غیررسانا" است.
۰

سبک شادی (شادی در متن و نه در حاشیه)

سبک شادی (شادی در متن و نه در حاشیه)

سبک شادی (قسمت سوم) ارائه شده از استاد قنبریان

😁 شادی درمتن نه در حاشیه

🔻در سبک غربی شادی، شاهد "تجمیع شادی" در یک زمان ومکان خاص هستیم. حیات خلوتی برای شادی بنام "پارتی"، "جشنهای خاص" و زمان خاصی برای شادی مثل "تعطیلات آخر هفته" یا "مناسبتهای ویژه" تعریف شده است .

۰

سبک شادی (با هم شاد بودن)

سبک شادی (با هم شاد بودن)

سبک شادی (قسمت دوم) از استاد قنبریان

🎈باهم شاد بودن

🔻شادی که کار جمعی است و در زندگی اجتماعی پیدا میشود مثل همسفره شدن نیست که هرکس غذای خود را بخورد و فقط در کنار هم بخورند. بلکه میزان شادی تولید شده ، محصول کارهمه است. مثل کار گلها در یک بوستان است که بوی گلها در هم می آمیزد و سرجمع مال همه میشود و شاید بوی جدیدی است متفاوت از هرکدام به تنهائی.

۰

سبک شادی (شادی دسته جمعی و حقیقی)

سبک شادی (شادی دسته جمعی و حقیقی)

سبک شادی ( قسمت اول) از استاد قنبریان

👥 شادی یک کار دسته جمعی

🔺شما دوست ندارید روز تولدتان یا سالگرد ازدواجتان در خانواده اتفاقی افتد که موجب غم و غصه برخی شود.
🔺اگر جشن عروسی تان باشد ،در شعاع بزرگتری از فامیل و آشنایان دوست دارید مشکلی پیش نیاید تا نزدیکان شاد بمانند.چرا؟!

۰

سبک زندگی اسلامی برای زندگی بهتر

سبک زندگی اسلامی برای زندگی بهتر

سبک زندگی اسلامی برای زندگی بهتر

در این سلسله مطالب استاد قنبریان به بحث سبک زندگی میپردازد، اولین موضوعی که در حال حاظر به آن پرداخته شده سبک شادی است.

این مطالب توسط استاد قنبریان در صدا و سیما خوزستان ارائه شده است که ان شا الله در همین صفحه بصورت تقسیم بندی شده انتشار میابد.